Please select a Home page first

A Székely Határőr Emlékközpont

Célunk egy olyan történeti kiállítás létrehozása Szépvízen, mely a Gyimesi-szoros határvidékként betöltött történelmi szerepét mutatja be, Szépvíz, mint a határterület kapujának perspektívájából. A székely társadalom különböző államok hadszervezeteinek keretében, évszázadokon át a Kárpátokban húzódó határok felügyeletével és védelmével volt megbízva (Magyar Királyság, Erdélyi Fejedelemség, Habsburg Birodalom, Osztrák-Magyar Monarchia). A különböző székely hadszervezetek története eddig nem került feldolgozásra átfogó módon hadtörténeti szempontból, sem írott, sem más formában.

A tervezett kiállításnak kettős célkitűzése van: kiállítás keretei között szeretné bemutatni a székely hadszervezetek és a határőrizet történetét, mely nagy érdeklődésre tart számot, továbbá turisztikai desztináció potenciáljával bírna a térségbe érkező nagyszámú turista részére (Gyimesek, Mária kegyhely Csíksomlyón).

A kiállítás helyszíne a Dájbukát ház lenne, mely Csíkszépvíz központjának erre megfelelő, felújított, patinás épülete (kiállítási terület: 600 m2, három szinten). A Dájbukát örmény család háza robusztus falaival és tágas tereivel megfelel a kiállítás követelményeinek.

A Szépvízért Egyesület és Szépvíz Község Önkormányzata által kezdeményezett projekt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg. A kivitelezést a Kiall Kft. vállalta. A forgatókönyv összeállításán erdélyi és magyarországi történészek, muzeológusok, régészek, turisztikai szakértő, művészettörténész, grafikus, szociológus és néprajzkutató dolgozik. A 3D és 2D animációkat a Pazirik Kft., a videofilmeket a Rubin Stúdió Kft. készíti el. A kiállítás várható megvalósulásának időpontja 2020.

A tervezett kiállítás jellege:
  • a még fellelhető tárgyi és írott emlékek összegyűjtése és restaurálása
  • tárgy és tér rekonstrukció (pl. harci eszközök rekonstruálása)
  • dioráma
  • multimédiás eszközök használata (pl. 3D animáció és film, LCD kijelzők beépítése a kiállításba)
  • térképek, dokumentumok, festmények, rajzok és fényképek felhasználása.
  • A kiállítótérnek egy folyamatos, korszakokon átívelő, mondanivalóval bíró jelenetekre épülő berendezése (a határőrizet, a katonai életforma, harccselekmények bemutatása térrekonstrukciós jelleggel).
  • Történelemszemlélet: objektív, tudományos kutatásokra alapozott, dokumentált, a múlt összetett jellegét bemutató történészek nézőpontjai érvényesülnének. Fontosnak tartjuk a székely határvédelem és hadszervezet bemutatása mellett, hogy képet kapjunk a különböző korok háborúiban résztvevő román, német, orosz (szovjet) és török hadviselő feleknek a térséghez köthető történeteiről és háborús emlékezetéről.

Székely Мемориальный центр погранохраны Csíkszépvíz

Szentmihályi дорожно Номер 7
Csíkszépvíz, Hargita графство,
szekelyhatarorszepviz@gmail.com
www.szekelyhataror.eu